Ochrana osobních údajů

USTANOVENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT NA THE CASUAL LOUNGE

Datum poslední změny 06. července 2016


Následující ustanovení objasňují, jakým způsobem společnost iMedia888 GmbH, její podniky ve skupině a její pobočky (“The Casual Lounge”, “my” oder “nám”) získávají, zpracovávají a dále předávají informace o Vás, které poskytujete tím, že vstupujete na naše portály a využíváte našich služeb. Jako společnost se sídlem v Německu jsou všechny získané informace přenášeny a zpracovávány přes Německo.


1. INFORMACE, KTERÉ ZÍSKÁVÁME

a) Informace, které jste nám poskytli

Při registraci nebo uzavření předplatného na naše služby jste vyzváni, abyste uvedli spoustu informací, např. pohlaví, věk a další kritéria, která jsou součástí Vašeho profilu. Můžeme kombinovat data, která jste nám poskytli, s informacemi dostupnými z jiných zdrojů.

b) Automaticky získávané informace

Pokud využíváte naše služby, ukládá náš server automaticky informace o procházení jako IP adresa, typ prohlížeče, poskytovatel internetu, typ platformy, internetové stránky, které jste doposud navštívili, internetové stránky, které navštívíte po té, co opustíte naše stránky, datum a čas Vaší návštěvy a 1-2 cookies, které slouží k jednoznačné identifikaci Vašeho prohlížeče nebo Vašeho uživatelského účtu. Pokud používáte mobilní koncové zařízení pro přístup k našim službám, může se stát, že se nám zprostředkuje a pak uloží ID Vašeho mobilního přístroje (často označováno jako UDID), operátor, výrobce mobilního telefonu a telefonní číslo. Ukládáme také informace o Vašem uživatelském chování a aktivitách v rámci našich služeb. Tyto informace potom mohou také rozšířit informace, které jste nám poskytli. Poskytovatelé služeb, kteří pro nás pracují, jako Google Analytics a také my sami, využívají takto získané informace k analýze trendů, abychom Vám mohli nabídnout co nejlepší prožitek z produktu.

c) Cookies a ostatní technologie

Naše služby, reklama a emaily mohou obsahovat "“Cookies” a jiné technologie jako Pixel Tags a Web Beacons, přičemž “Cookies” jsou malé soubory, které se z webových stránek jako TheCasualLounge uloží na Váš harddisk. Tyto cookies nám pomáhají zlepšovat naše služby a Váš zážitek z produktu tím, že nám poskytujete průzkum o oblíbených oblastech a funkcích v rámci našich webových stránek. Také počítají návštěvníky našich webových stránek. Dále Vám můžeme vedle ostatních technologií zobrazovat reklamu na naše vlastní nebo také cizí webové stránky. Web Beacons a Pixel Tags jsou elektronické obrázky, které mohou být používány u našich služeb nebo v našim emailech. Používají se, aby rozesílaly cookies, počítaly návštěvníky, porozuměly chování uživatelů a efektivitě kampaní, aby zabránily podvodu a vyhledaly, jestli byly email nebo reklama otevřeny a následně zda vedly k nějaké akci.

d) Reklama na třetí osoby

Všichni inzerenti nebo všechny sítě - všechny reklamních serverů třetích osob, reklamních agentur, poskytovatelů reklamní techniky a společností provádějících průzkumy, kteří zobrazují reklamu nebo nabídky našim uživatelům na našich webových stránkách nebo na stránkách třetích osob, smějí používat své vlastní Cookies, Web Beacons, Pixel a jiné tracking technologie. Tyto tracking technologie podléhají samy stanovením o ochraně údajů poskytovatelů inzerátů. Pro Vaši vlastní bezpečnosti Vám doporučujeme, abyste si pročetli ustanovení o ochraně osobních údajů webových stránek třetích stran, které poskytují reklamu.

 

2. POUŽÍVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Získané osobní údaje používáme ve spojení s našimi službami k účelům, které jsou uvedeny v těchto ustanoveních o používání osobních údajů. Možnosti použití jsou:

 1. provozovat, poskytovat, získávat, chránit a zlepšovat naše služby a také vyvíjet nové produkty a služby;
 2. provozovat a spravovat Váš uživatelský účet;
 3. spravovat a zobrazovat Váš profil;
 4. odpovídat na Vaše komentáře a otázky a poskytovat zákaznický servis;
 5. rozpoznávat nepřípustné, podvodné, škodlivé a potenciálně nezákonné aktivity a chránit práva, bezpečí a duševní vlastnictví našich webových stránek a uživatelů;
 6. prosazovat naše vlastní podmínky užívání;
 7. informovat Vás o nejnovějších produktech a službách, updatech softwarů, bezpečnostních upozorněních a každém technickém oznámení;
 8. informovat Vás o nových výherních hrách, reklamních a věrnostních akcích a dalších novinkách o produktech a službách, které poskytujeme my a naši partneři;
 9. doručovat Vám potvrzení o nákupech, faktury, zprávy o podpoře a administrativě nebo oznámení o změnách našich podmínek užívání nebo směrnic;
 10. spravovat všechny reklamní a výherní akce;
 11. poskytovat ostatní služby během získávání údajů
 12. kombinovat a spojovat informace o Vás s informacemi, které jste získali od třetích stran, abychom rozuměli Vašim potřebám a mohli Vám nabídnout lepší servis a
 13. a další služby společností s námi spojených nebo dceřiných společností společnosti iMedia888 GmbH. TheCasualLounge může zpracovávat a ukládat osobní informace v České republice a v ostatních zemích.


3. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

Naše služby nám dovolují předávat osobní údaje o Vás třetím osobám a společnostem. Nepředáváme žádné informace s výjimkou následujících případů:

 1. s Vašim souhlasem, například pokud souhlasíte s předáváním osobních údajů třetím osobám pro marketingové účely, které podléhají jejich ustanovením o ochraně osobních údajů;
 2. abychom (i) vyhověli jakémukoliv druhu platných zákonů., předpisů, předvolání, soudních řízení a ostatních státních dotazů, (ii) prosazovali naše podmínky užívání včetně zjišťování jejich potenciálních porušování, (iii) nás chránili před pohledávkami a nároky třetích osob, (iv) bránili se proti škodám na právech, vlastnictví a jistinách The Casual Lounge jejich uživatelů nebo veřejnosti, pokud je to nutné nebo předepsané zákonem a (v) rozpoznali zneužití, bezpečnostní a technické problémy a zabránili jim;
 3. v souvislosti s fúzí, prodejem investičního majetku společnosti, sanace, financování, změnou kontroly nebo převzetím všech nebo jedné části naší společnosti jinou společností nebo třetí osobou v případě konkurzu;
 4. s poskytovateli třetích osob, poradci a jinými poskytovateli, kteří realizují služby z našeho pověření.
 5. Vaše osobní údaje můžeme v agregované formě předat také jiným, přičemž v tomto případě nejste přímo identifikovatelní.


4. MOŽNOSTI KOMUNIKACE

a) Komunikace z naší strany

Můžete si deaktivovat příjem reklamních sdělení z naší strany jako jsou emaily, sms zprávy a telefonáty, a to tak, že si odpovídajícím způsobem upravíte svůj uživatelský profil. Pokud si reklamní sdělení deaktivujete, můžeme Vám přesto posílat nereklamní zprávy o Vašem profilu nebo našem aktuálním obchodním vztahu.

b) Cookies

V zásadě můžete odstranit a blokovat většinu cookies tak, že si upravíte nastavení ve svém prohlížeči. V některých případech se přesto může stát, že naši poskytovatelé jako třetí strany použijí “flash” cookies, aby nás podpořili při identifikaci podvodného nebo nedovoleného použití našich služeb a my i jako náš poskytovatel reklamy je můžeme také použít. Pokud se rozhodnete pro deaktivaci cookies, může to mít vliv na používání našich služeb.

c) Přístup k Vašim informacím

Kdykoliv můžete odvolat nebo změnit možnosti, jak Vás kontaktovat, a Vaše osobní údaje tak, že půjdete na svůj profil a tam provedete odpovídající změny. Případně můžete také kontaktovat náš zákaznický servis na support@thecasuallounge.cz

.


5. BEZPEČNOST

The Casual Lounge činí přiměřená opatření k ochraně Vašich osobních údajů, aby nedošlo k jejich ztráte, zneužití, nedovoleného přístupu k nim, předání dalším osobám, jejich změně nebo zničení.


6. OSOBY POD 18 LET

Osobám pod 18 let není dovoleno využívat naše služby.


7. AKTUALIZACE TĚCHTO USTANOVENÍ

Vyhrazujeme si právo tato ustanovení občas změnit. V případě změny se upraví odstavec 9 a nové vydání bude přístupné online.


8. MOŽNOSTI KONTAKTU

V případě jakýchkoliv dotazů k těmto ustanovením nás prosím kontaktujte na support@thecasuallounge.cz nebo poštou na iMedia888 GmbH, věc: Datenschutzbestimmungen, Schlossstrasse 19, 82031 Grünwald, Německo


9. POSLEDNÍ ZMĚNA

Tato ustanovení byla naposledy změněna 06. července 2016.